زمينه هاي فعاليت مركز رشد

طراحی و تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات

ب) طراحی و تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT: 1- طراحی سیستم های مدیریت اتوماسیون صنعتی 2-سیستم های خبره و کمک به تصمیم گیری مدیریتی 3- طراحی و پیاده سازی اتوماسیون های اداری جامع (ERP) 4- سامانه های خدماتی بر پایه رایانش ابری (SAAS)
بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors