اهداف مرکز رشد در بدو تاسیس

لیست کامل اهداف مرکز رشد در بدو تاسیس


1- ایجاد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های علمی

ادامه مطلب


2- تولید و تجاری سازی حداقل 7 محصول دانش بنیان

ادامه مطلب


3- پرورش هسته ها و واحد های فنآور

ادامه مطلب

بازگشت به صفحه ی اصلی

Preset Colors